Nieuwsbericht

Meer bewegen onder schooltijd

Per 1 augustus 2023 zijn alle (speciaal) basisonderwijs scholen bij wet verplicht om voor iedere groep twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten te verzorgen door bevoegde (vak)leerkrachten. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in september 2021 een subsidie ter beschikking gesteld. Bijna alle Lelystadse scholen voldoen al aan deze eis: 26 vakleerkrachten van de vakgroep bewegingsonderwijs verzorgen de gymlessen op 31 van de 36 scholen.

Iedere school die al aan deze eis voldeed had de mogelijkheid om ook een subsidie aan te vragen om meer bewegen onder schooltijd of een dynamische schooldag te realiseren. 7 Lelystadse scholen: Regenboog, Wingerd, Lepelaar, Albatros, Kring, Sluis en IKC Warande hebben deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Na de voorjaarsvakantie gaat een team van 3-4 procesbegeleiders aan de slag om deze scholen te ondersteunen bij het realiseren van een dynamische(r) schooldag.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan: school/schoolpleininrichting en activiteiten, bewegend leren, anders organiseren van de beweegmomenten, energizers in de klas etc. De Regenboog, Wingerd, Albatros en Kring krijgen op termijn nieuwbouw: zij worden ondersteund om een beweegrijke inrichting van de nieuwe scholen en schoolpleinen op te nemen in de plannen. De 3 schoolbesturen (SCPO, SKO en Stichting SchOOL) werken samen: uiteindelijk zal er voor iedere school die in de toekomst óók stappen wil maken om een dynamische schooldag te realiseren een basisplan liggen waarmee zij aan de slag kunnen.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website: Impuls bewegingsonderwijs of contact opnemen met Simone de Vries van Stichting SchOOL.