Over ons

Samen maken we gezond gewoon!

Lelystad is sinds 2018 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor: ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. In Nederland is ruim 1 op de 8 jongeren van 12 tot 16 jaar te zwaar (op basis van zelfrapportage, bron: Nederlands Jeugdinstituut, 2022). In Lelystad heeft ruim 1 op de 5 jongeren van 12 tot 15 jaar en bijna 1 op de 4 jongeren van 14 tot 17 jaar overgewicht (gemeten door de jeugdgezondheidszorg, bron: GGD Flevoland, 2018-2019).

JOGG is een netwerk van vele partners in de stad. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving: thuis, bij de kinderopvang, op school, in de buurt en bij de sportclub. Op de lange termijn moet dit zorgen voor minder kinderen en jongeren met overgewicht. JOGG Lelystad zoekt daarom continu de verbinding met partijen die willen bijdragen aan het gezonder maken van de leefomgeving met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen, water drinken en slaap. We sluiten vooral aan bij bestaande initiatieven en versterken deze. Ben je benieuwd? Kijk dan eens in ons plan van aanpak. Enkele voorbeelden van onze werkwijze zijn:

  • Sinds 2018 is de scholenaanpak uitgerold waarbij er 12 Lelystadse scholen worden ondersteund op het gebied van gezonde leefstijl;
  • De Dag van de Gezonde Leefstijl tijdens de Nationale Sportweek;
  • In samenwerking met supermarkten de actie ‘Lelystadse scholen drinken water’ tijdens de Avond-4-Daagse;
  • Het gezonder maken van sporttoernooien;
  • Ondersteunen van het natuureducatieproject ‘Van Zaadje tot Soep’;
  • Omarmen van een particulier initiatief om water drinken op basisscholen te stimuleren.

Daarnaast steken we ook energie in nieuwe initiatieven, zoals de jaarlijkse campagne en samenwerkingsprojecten rondom een thema. We nodigen partijen in de stad van harte uit om mee te doen, want alleen samen maken we gezond gewoon!

JOGG Team

Marleen Tibbe

Marleen Tibbe is sinds 2018 JOGG-regisseur en stuurt alle onderdelen en projecten binnen JOGG Lelystad aan. Zij schakelt met de diverse beleidsterreinen binnen de gemeente en zoekt de verbinding met organisaties in de stad om bij te dragen aan een gezonde omgeving voor de Lelystadse jeugd.

Lisa Koedijk

Lisa Koedijk is sinds 2019 bij JOGG Lelystad betrokken en werkt aan de uitvoering van schoolgezondheidsbeleid op scholen en de organisatie van de jaarlijkse campagneweek rondom de JOGG thema’s. Daarnaast is Lisa ook Gezonde School-adviseur voor de Lelystadse PO-, VO- en MBO-scholen. Neem voor meer informatie of begeleiding vrijblijvend contact met Lisa op.

Anneke Keizer

Anneke Keizer is sinds 2021 verbonden aan JOGG Lelystad als projectleider van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Binnen deze aanpak werken partners uit het zorg- en sociaal domein samen aan ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.

JOGG Organisatie

JOGG-werkgroep Scholenaanpak
De werkgroep bestaat uit de JOGG-regisseur, de JOGG-projectmedewerker, de coördinator van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad en de buurtsportcoach jeugd & onderwijs van Sportbedrijf Lelystad. De JOGG-werkgroep Scholenaanpak komt maandelijks samen om te brainstormen over de voortgang en ontwikkelingen in Lelystad, met de focus op het onderwijs.

JOGG-werkgroep Gezonde sportomgeving
De werkgroep bestaat uit de JOGG-regisseur, een vertegenwoordiger namens Sportplatform Lelystad, een bestuurslid van ITL, de voorzitter van MHC Lelystad, de verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, de JOGG Teamfit-coach, een preventiemedewerker van Tactus en een vertegenwoordiger van de gemeente. De werkgroep gezonde sportomgeving begeleidt de ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de gezonde sportkantine en gezonde sportevenementen in Lelystad.

JOGG-werkgroep Kind naar gezonder gewicht
In oprichting.

JOGG-kernteam
Het JOGG-kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van lokale partners die de ambitie en doelstellingen van JOGG al sinds het eerste uur ondersteunen. De leden van het kernteam komen elk kwartaal samen. Ze vertalen de ambities en doelstellingen van JOGG Lelystad naar beleid en acties in hun eigen organisatie.