Nieuwsbericht

Water drinken op de Finnjol

Basisschool de Finnjol is bezig het drinken van water te stimuleren, omdat het makkelijk, gratis en gezond is. Dit jaar heeft de Finnjol een watertappunt van Join the Pipe aan de buitenkant van het schoolgebouw laten aanleggen. Bij het watertappunt werd ook voor alle leerlingen een waterflesje meegeleverd. Hierop staat hun eigen naam, de naam van de school en het logo van de school. De waterflesjes worden bewaard in kratten in de klas. Er mag alleen water in de waterflesjes worden gedaan en de bedoeling is dat de waterflesjes elke week worden schoongemaakt door de leerlingen uit de bovenbouw en na elke schoolvakantie extra goed schoongemaakt worden door een aantal behulpzame ouders.

De leerlingen kunnen eigenlijk altijd gebruik maken van de waterflesjes en het watertappunt, bijvoorbeeld tijdens de pauzes, na het buitenspelen, na een bewegend leren activiteit en na de gymles. Tijdens sportdagen, sporttoernooien, de avondvierdaagse, sponsorlopen en sportclinics wordt er ook water uitgedeeld. Daarnaast is er in elke klas een kraan waar de flesjes ook gevuld kunnen worden.

Het uitdelen van de waterflesjes deed de school na afloop van een sponsorloop. De flesjes waren van tevoren al gevuld met water en deze konden de leerlingen zelf buiten opnieuw vullen bij het watertappunt. Het watertappunt is op een plek opgehangen die goed zichtbaar is voor iedereen, helemaal vanaf het schoolplein waar zowel tijdens als na schooltijd gebruik van kan worden gemaakt. Het watertappunt is van binnenuit af te sluiten en is op werkdagen in principe bruikbaar tussen 8:00 en 16:30 uur.

Binnenkort gaat De Finnjol samen met de peuterspeelzaal overleggen om te kijken hoe ze het beste gezamenlijk een doorlopende lijn kunnen bewerkstelligen omtrent het water drinken en dit op kunnen nemen in het schoolbeleid, het schoolplan en de schoolgids.

Heb je vragen aan de Finnjol over het water drinken? Neem dan contact op met JOGG Lelystad en dan verbinden wij je door!

Foto: OBS de Finnjol