Nieuwsbericht

Nationale Sportweek 2023

Lelystad is van vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september 2023 het decor van sport en bewegen tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. 

Sportfestival @ de Rietlanden – Dinsdag 19 en woensdag 20 september
Samen met de Lelystadse sportclubs wil Sportbedrijf Lelystad de Lelystedelingen inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport en bewegen. Samen met het sportieve hart willen ze een inspirerend sport- en beweegprogramma voor de inwoners en in het bijzonder voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en eersteklassers van het Porteum opzetten.  

Het sportfestival wordt in en rondom de Rietlanden en het schoolterrein rondom Porteum georganiseerd, waarbij het Sportbedrijf de organisatie voert i.s.m Porteum, Stichting School en sportaanbieders (verenigingen) die sporten aanbieden die passen binnen de belevingswereld van de jongeren van nu.

Op één centrale plek laten ze de kracht van sport & bewegen zien aan een specifieke doelgroep: groep 8 van het PO en klas 1 van middelbare school Porteum. Deze kinderen/jongeren zijn de sporters van de toekomst in Lelystad. Op dinsdag 19-9 wordt voor groep 8 een sportdag incl. rondleiding op Porteum georganiseerd. Op woensdag 20-9 wordt een sportdag georganiseerd voor alle eersteklassers van het Porteum. Sportaanbieders en specifiek geselecteerde verenigingen kunnen dan op één plek, binnen & buiten hun sport ‘etaleren’. Vervolgens kunnen verenigingen en/of andere sportaanbieders hier kinderen/ouders die enthousiast zijn van de juiste door verwijs/inschrijfformatie voorzien voor een proefles of andere activiteit. 

Let op!
Scholen die in de buurt van de Rietlanden liggen zijn uitgenodigd en benaderd door Simone de Vries, coördinator van de vakgroep bewegingsonderwijs. De organisatie kijkt o.b.v. de interesse hoeveel ruimte er is voor het aantal klassen dat kan deelnemen, want vol=vol!

Aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar Sander Enkelaar, verenigingsondersteuner via s.enkelaar@sportbedrijf.nl of Iris Visser, buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs via i.visser@sportbedrijf.nl.

Foto: Fotostudio Wierd (van 2022)