KNGG - De centrale zorgverlener

De centrale zorgverlener

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Ook kinderen met overgewicht. En daar is soms meer voor nodig dan gezond eten, bewegen en goed slapen. Maken jullie je zorgen over de gezondheid van je kind. Of weet je niet goed hoe je dit met je kind bespreekt? Of heb je simpelweg teveel andere dingen aan je hoofd?En wil je wel samen werken aan de gezondheid van je kind?

De centrale zorgverlener kan helpen
  • Zij kijkt niet alleen naar de kilo’s en wat je kind eet en hoeveel het beweegt.
  • Met hulp van verschillende zorgverleners kijkt zij vooral naar je kind en jullie gezin.
  • Zij houdt rekening met jullie persoonlijke situatie en uitdagingen.
  • De centrale zorgverlener is jullie vaste aanspraakpunt. Samen bepalen jullie wat voor jullie werkt. Wat willen jullie bereiken, wanneer zijn jullie tevreden?
De centrale zorgverlener werkt samen met kind en gezin

1. de centrale zorgverlener kijkt samen met jullie naar de situatie en hoe jullie gezin leeft. Wie zijn jullie, wat speelt er in jullie gezin, wat gaat goed en wat is moeilijk? Hoe is jullie leefstijl en wat heeft een rol gespeeld bij het toenemen van het gewicht van je kind?

2. de centrale zorgverlener kijkt samen met jullie wat het beste werkt in jullie situatie en past bij jullie gezin

3. Jullie maken als gezin een plan en werken daaraan. De centrale zorgverlener helpt jullie daarbij en is bereikbaar voor vragen. De centrale zorgverlener werkt samen met (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)diëtisten, sportcoach, maatschappelijk werk, jongerenwerk en nog anderen, zij kan jullie daarmee in contact brengen als dat nodig is.

4. Samen zorgen jullie dat het werkt en dat jullie toewerken naar een gezonde leefstijl en je kind naar een gezonder gewicht. Uiteindelijk krijg je steeds minder hulp, omdat jullie situatie verbetert en je kind gezonder opgroeit.

Wat kun je doen?

Wil je samen werken aan de gezondheid van jullie kind?
Je kunt mailen naar kindnaargezondergewicht@ggdflevoland.nl of het contactformulier invullen.