Projecten en samenwerkingen

Jaarlijkse campagneweek

Jaarlijks wordt er een campagneweek georganiseerd rondom een van de JOGG thema’s.

Jaarlijks besteden organisaties een week lang extra aandacht aan een van de JOGG thema’s water drinken, gezonde voeding of bewegen. In die week werken organisaties in de stad samen om het betreffende onderwerp onder de aandacht te brengen bij de jeugd en hun ouders. Zij organiseren activiteiten, thematafels, besteden extra aandacht in consulten of communiceren op verschillende manieren over het onderwerp.

De campagnes van de afgelopen jaren zijn:

  • Lelystad drinkt water! campagne juni 2022
  • Groente… zet je tanden er in! campagne september 2021
  • Lelystad drinkt water! campagne september 2020

Samenwerken met scholen

Steeds meer scholen vinden het belangrijk om een gezonde en actieve manier van leven van de jeugd te stimuleren. Zij werken volgens de Gezonde School aanpak structureel aan schoolgezondheidsbeleid en onderwerpen als gezonde traktaties, een gezonde pauzehap met behulp van schoolfruit, drink water beleid en de Daily Mile, het extra beweegaanbod LKT en bewegend leren als onderdeel van de dynamische schooldag. Verschillende organisaties in Lelystad bieden gastlessen, excursies, activiteiten of begeleiding aan voor scholen.
Kijk voor het aanbod op: www.gezondeschoolflevoland.nl.

Gezonde sportkantine: JOGG-Teamfit

JOGG-Teamfit helpt sportclubs om de sportomgeving gezonder te maken. Dit kan op een drietal thema’s, namelijk een gezonder voedingsaanbod in sportkantines en horeca van sportaccommodaties, een rookvrij sportterrein en een verantwoord alcoholbeleid. De JOGG-Teamfit coach ondersteunt hierbij, bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de huidige situatie en het opstellen van een actieplan.

Hockeyvereniging MHC Lelystad is de eerste sportvereniging in Lelystad met een gezonde sportkantine. Aanpassingen die zij hebben gedaan zijn onder andere het gezonde broodje MHC, een menukaart met gezondere producten, water op de bar, alcoholvrije varianten en een watertap op het terras. Kijk hier voor meer informatie over de kantine van MHC.

Voor sportverenigingen is er nu ook aanbod rondom de gezonde sportomgeving. In de ‘menukaart’ staan activiteiten waar verenigingen mee aan de slag kunnen. De menukaart is hier te vinden onder ‘Bewegen’. 

De gezonde sportkantine wordt begeleid door een projectgroep met vertegenwoordigers van Sportbedrijf Lelystad, Sportplatform Lelystad, gemeente Lelystad, tennisvereniging ITL, hockeyvereniging MHC, JOGG-Teamfit, Tactus en GGD Flevoland.

Voor vragen en ondersteuning kunnen sportverenigingen contact opnemen met JOGG Lelystad. 

Gezonde Sportevenementen

Sportevenementen hebben een groot bereik, zijn zichtbaar en inspireren tot de positieve boodschap dat sport en een gezonde leefstijl bij elkaar passen. Die combinatie wordt nog krachtiger als het eten, drinken en de sponsoruitingen op een evenement gezondheid uitstralen en het terrein rookvrij is. 

De gemeente Lelystad gaat voor gezonde sportevenementen. Organisatoren van evenementen worden via de site van gemeente Lelystad geïnspireerd met adviezen en tips op het gebied van Drink Water, Gezond eten en drinken, Verantwoord alcoholgebruik, Rookvrije generatie en een gezonde uitstraling van het evenement.

Meer informatie is hier te vinden of neem contact op met JOGG Lelystad.

Kind naar gezonder gewicht

Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien. Zo ook een kind met overgewicht of obesitas. Er spelen vaak onderliggende factoren die invloed hebben op het gewicht. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht biedt handvatten om deze kinderen en jongeren passende zorg en ondersteuning te geven. Sleutelfiguur in de aanpak is de centrale zorgverlener bij Icare (0-4 jaar) en GGD Flevoland (4-18 jaar). Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor het kind en het gezin en bouwen een vertrouwensband op. Op basis van inzicht in de gezinssituatie betrekken zij de juiste professional en coördineren dit. Samen werken zij aan de factoren die een gezonde leefstijl in de weg staan. Binnen de aanpak werken diverse professionals uit de zorg en het sociaal domein samen.

Meer informatie over Kind naar Gezonder Gewicht. Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met JOGG Lelystad.

Lekker fit en gezonder Gewicht

Lekker fit en gezonder gewicht is een leefstijlprogramma voor kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar die graag een gezonder gewicht willen samen met hun ouders/verzorgers. Pijlers binnen het programma zijn betrokkenheid van ouders, bewegen en sport, voeding en voedingsgewoontes en gedragsverandering. Het programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten en wordt begeleid door een fysiotherapeut van Fysio Holland, een diëtist van Eet Oké en een orthopedagoog van Prikls in samenwerking met de praktijkondersteuner jeugd van huisartsenpraktijk Waterwijk, de centrale zorgverlener van GGD Flevoland en de buurtsportcoach jeugd en onderwijs van Sportbedrijf Lelystad.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Keizer.

Gezonde Avond-4-Daagse 2022 & 2023

In 2022 heeft JOGG in samenwerking met Stichting Avondvierdaagse Lelystad en zes lokale supermarkten de Lelystadse Avond-4-Daagse een gezond tintje kunnen geven. Scholen konden zich aanmelden en voor elk kind was er voor elke wandeldag een stuk fruit en een flesje water. Het doel was dat de kinderen minder gezoete dranken en ongezonde snacks zouden meenemen. De statiegeldflesjes hebben scholen weer ingezameld en zij konden de opbrengst inzetten voor mooie activiteiten in de school. Aan deze actie hebben 20 van de 22 deelnemende scholen meegedaan. In 2023 wordt deze actie ook weer georganiseerd. 

Pilot ‘Gezonde eetomgeving Porteum’

Lelystad nam in schooljaar 2020-2021 deel aan de landelijke JOGG-pilot met als doel de eetomgeving in en rondom Porteum gezonder te maken. De pilot heeft veel inzichten en kennis opgeleverd waar op door gebouwd kan worden.

Voor vragen, informatie en persoonlijke begeleiding kunnen organisaties vrijblijvend contact met JOGG Lelystad opnemen.