Kind naar Gezonder Gewicht

Team Kind naar Gezonder Gewicht

Anneke Keizer

Mijn naam is Anneke Keizer, ik ben sinds 2021 verbonden aan JOGG Lelystad als projectleider van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Binnen deze aanpak werken partners uit zorg- en sociaal domein samen aan ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Nathalie Walhout

Mijn naam is Nathalie Walhout, ik ben jeugdverpleegkundige bij Icare JGZ en sinds 2022 betrokken bij het project Kind naar Gezonder Gewicht als centrale zorgverlener. Zodoende heb ik al meerdere kinderen en gezinnen mogen begeleiden vanuit de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Met kleine stapjes en door naast het gezin te gaan staan, hoop ik het gezin te helpen naar een gezondere toekomst!

Sylvia Verbeek

Mijn naam is Sylvia Verbeek. Ik werk met veel plezier als jeugdverpleegkundige en centrale zorgverlener in Lelystad. Ik richt me op de kinderen van 4-18 jaar. Graag maak ik kennis met jou en je gezin en denk ik waar nodig met jullie mee. Samen werken we aan een gezonde leefstijl!

Ilonka Berendijk

Mijn naam is Ilonka Berendijk, 30 jaar. Ik heb 2 kindjes en een partner. Sinds 1 jaar woon ik in Dronten. Ik volg de opleiding tot centrale zorgverlener en rond deze begin 2024 af. Naast centrale zorgverlener ben ik verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg.

Ilonka Verbeek

Centrale zorgverlener

Betrokken organisaties

JOGG-werkgroep Scholenaanpak
De werkgroep bestaat uit de JOGG-regisseur, de JOGG-projectmedewerker, de coördinator van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad en de buurtsportcoach jeugd & onderwijs van Sportbedrijf Lelystad. De JOGG-werkgroep Scholenaanpak komt maandelijks samen om te brainstormen over de voortgang en ontwikkelingen in Lelystad, met de focus op het onderwijs.

JOGG-werkgroep Gezonde sportomgeving
De werkgroep bestaat uit de JOGG-regisseur, een vertegenwoordiger namens Sportplatform Lelystad, een bestuurslid van ITL, de voorzitter van MHC Lelystad, de verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, de JOGG Teamfit-coach, een preventiemedewerker van Tactus en een vertegenwoordiger van de gemeente. De werkgroep gezonde sportomgeving begeleidt de ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de gezonde sportkantine en gezonde sportevenementen in Lelystad.

JOGG-werkgroep Kind naar gezonder gewicht
In oprichting.

JOGG-kernteam
Het JOGG-kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van lokale partners die de ambitie en doelstellingen van JOGG al sinds het eerste uur ondersteunen. De leden van het kernteam komen elk kwartaal samen. Ze vertalen de ambities en doelstellingen van JOGG Lelystad naar beleid en acties in hun eigen organisatie.