KNGG - Ouders en kinderen/jongeren

Kind naar Gezonder Gewicht Lelystad

Achtergrondinformatie

Steeds meer kinderen en jongeren in Lelystad hebben overgewicht of obesitas.
Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een grotere kans op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting.
Zij hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdsgenoten.
Leefstijl speelt bijna altijd een rol bij overgewicht.

In Lelystad wordt, o.a. vanuit JOGG, al veel gedaan aan het voorkomen van overgewicht.
Toch zijn er nog te veel kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas.

Om deze reden zijn we in Lelystad, samen met allerlei organisaties in de stad, gaan werken met de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht.
Dit is een integrale aanpak van overgewicht gericht op kinderen en jongeren en het gezin waarin zij opgroeien.

Doel

Het leefgedrag van kinderen en jongeren positief beïnvloeden. Dat is waar we in de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht voor gaan.
Preventie en zorg zijn met elkaar verbonden zowel vanuit zowel het sociaal- als het zorgdomein, met een brede blik op het kind of jongere en z’n gezin.

Wat houdt Kind naar Gezonder Gewicht in?

Overgewicht is vaak het resultaat van veel factoren die niet alleen te maken hebben met de leefstijl.
Psychische, (bio)medische of sociale factoren kunnen bijvoorbeeld de reden zijn van het overgewicht of een oplossing in de weg staan. Om het overgewicht aan te pakken is daarom een brede blik nodig én een gezamenlijke aanpak: werken aan een gezonder gewicht doe je samen! De centrale zorgverlener helpt daarbij. Deze hulp is gratis.

Wanneer kom je in aanmerking voor begeleiding vanuit de centrale zorgverlener?
  • Je bent tussen de 0-18 jaar
  • Je woont in de gemeente Lelystad
  • Je hebt overgewicht of obesitas

Wil je weten of Kind naar Gezonder Gewicht iets voor jou/jullie is?
Je kunt mailen naar kindnaargezondergewicht@ggdflevoland.nl of het contactformulier invullen. De centrale zorgverlener neemt dan contact met je/jullie op.

Als je niet weet of je overgewicht of obesitas hebt, kun je hier BMI bepalen.